ช่องทางการรับ Makers Magazine

 ลงทะเบียนชำระค่าจัดส่ง

 

ผู้สนใจที่ต้องการรับนิตยสาร Makers จัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์พร้อมแนบสำเนาใบฝากเงินค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน 6 ฉบับ/150 บาท หรือ 12 ฉบับ/300 บาท

ท่านจะได้รับนิตยสารตามจำนวนเล่มที่ต้องการรับ

ลงทะเบียนออนไลน์คลิก

หมายเหตุ : เมื่อครบจำนวนเล่มตามที่ผู้ขอรับได้ลงทะเบียนไว้ ผู้ขอรับ(สมาชิก)จะต้องลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มและชำระเงินค่าจัดส่งใหม่ ทางผู้จัดทำจะไม่มีการแจ้งเตือนถึงจำนวนเล่มที่จะหมดอายุลงของท่าน

 

 สถานที่ขอรับ Makers Magazine

 

INNOVATIVE EXPERIMENT CO., LTD

ขอรับนิตยสาร Maker ได้ที่สำนักงานของ นิตยสาร Makers

ตั้งอยู่ที่ บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด

เลขที่ 108 ซอยสุขุมวิท 101/2 ถนนสุขุมวิท

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ : 0-2747-7001-4

เว็บไซต์ : www.inex.co.th

 


 

Maker Space พันธมิตร

logo-homeofMaker logo-pinn fabcafe-1024

 

Electronics Store

logo_npe_BEST1 es logo-sila logo-smicro logo-ThaiEasyElec

 

CoWorking Space

Silom Space :

www.facebook.com/SilomSpace

Space@Siam : 

www.facebook.com/space.at.siam