เกี่ยวกับ Makers Magazine

เมกเกอร์ (maker) คำสั้นๆ ที่มีความหมายในแบบที่อธิบายด้วยคำสั้นๆ ไม่ได้ หากแต่เมื่อเอ่ยถึงทุกคนจะเข้าใจโดยปริยายว่าคืออะไร คือใคร ซึ่งมันน่าแปลกมาก นับเป็นความชาญฉลาดในการสร้างคำของ
มนุษย์ เรารู้จักคำว่า make ที่แปลสั้นๆ ว่า ทำ มาอย่างยาวนาน แต่กับคำว่า maker เพียวๆ กลับเพิ่งมีการนำมาใช้อย่างกว้างในราว 10 ปีที่ผ่านมานี้เอง ไม่ใช่แค่ในไทยนะครับ มันเป็นเรื่องระดับโลก

เราอาจคุ้นเคยกับคำว่า นักประดิษฐ์ หรือ inventor แต่สำหรับ maker แล้วมันมีขอบเขตที่ครอบคลุมกลุ่มคนกว้างกว่านั้นมากมายมหาศาล maker อาจไม่จำเป็นต้องสร้างนวัตกรรมที่โลกนี้ไม่เคยมีมาก่อน ขอเพียงลงมือทำอย่างสร้างสรรค์ ดัดแปลงอย่างน่าทึ่ง หรือเริ่มต้นทำชิ้นงานอย่างตั้งใจ คุณก็คือ maker แล้ว

maker จึงเป็นเรื่องของวัฒนธรรมทำเอง พยายามทำสิ่งของหรือปรับปรุง ซ่อมแซมด้วยตัวเอง โดยใช้ข้อมูลที่มาจากแหล่งต่างๆ มีการแบ่งปันเปิดกว้างในแบบโอเพ่นซอร์ส และพร้อมจะแสดงออกเมื่อมีโอกาส

ดูพาดๆ อย่างผิวเผิน อาจคิดว่า แวดวงของ maker ไม่น่าจะสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้ เพราะ “ส่งเสริมการทำเอง” และ “แบ่งปันข้อมูลแบบโอเพ่นซอร์ส” แต่ในความเป็นจริง มูลค่าทางธุรกิจของวงการนี้สูงและเปิดกว้างลงถึงผู้คนในทุกระดับ ขอยกตัวอย่างงาน Maker Faire New York ที่สหรัฐอเมริกา ในงานนั้นมี makers นับพันรายมาแสดงผลงาน การมาของแต่ละคนมากับครอบครัวและทีมงาน ก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย ทั้งในด้านการเตรียมพื้นที่แสดง การทำของตัวอย่าง การทำเอกสารประชาสัมพันธ์​ ผู้คนที่มาชมงานนับหมื่นคน ก็ต้องมากิน มาใช้ มาซื้อของ ซื้อผลงาน ซื้อเครื่องมือเพื่อต้องการเรียนรู้และ
“ทำเอง” ให้ได้อย่าง maker ที่นำมาผลงานมาแสดง พร้อมกับความหวังว่า สักวันหนึ่งจะมาร่วมเป็น maker ที่มีผลงานมาแสดงให้คนอื่นซื้อหรือทำตามได้บ้าง ยังไม่รวมถึง ร้านอาหาร การบริการต่างๆ ที่สนับสนุนบรรดา maker อาทิ การขนของ บริการห้องน้ำเคลื่อนที่ การแยกขยะ การแข่งขัน การฝึกอบรม ทั้งหมดนั้นทำให้วงจรธุรกิจที่มีมูลค่ามากมายอย่างที่คาดไม่ถึง

สำหรับประเทศไทย เราได้เริ่มต้นกิจกรรม maker มาระยะหนึ่งแล้ว และมีการจัดงาน Bangkok Mini Maker Faire ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 และ 27 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ภายใต้การสนับสนุนหลักจาก Chevron และ สวทช. นับเป็น maker movement ครั้งสำคัญของประเทศ มีผู้คนให้ความสนใจและเข้าชมอย่างมากมาย ด้วยความชัดเจนในรูปแบบของ Maker Faire ว่า ไม่ใช่งานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่งานวันนักประดิษฐ์ แต่มันคือ งานปล่อยของของ maker เชิญชวน maker เอาของมาอวด มาโชว์ และมีการทำเวิร์กช็อปเพื่อสร้างมวลชนคน maker รุ่นใหม่ๆ ที่น่าทึ่งคือ ทุกคนเข้าใจและดำเนินกิจกรรมตามแนวทาง maker ได้อย่างเนียนตา

วารสาร MAKERS เกิดขึ้นเพื่อร่วมป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนกระแสแห่งวัฒนธรรมทำเองหรือ maker movement ในประเทศไทย โดยวารสาร MAKERS เป็นสื่อเพื่อการนำเสนอเรื่องราว เทคนิค ขั้นตอน
การประดิษฐ์โครงงานและสิ่งของสร้างสรรค์ แนะนำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ไม้สอยสำหรับ maker ในทุกระดับ นำเสนอข่าวสารในแวดวง maker ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค ทวีป และแน่นอนในระดับโลก โดยมีการประสานความร่วมมือกับพันธมิตรในวงการ maker อย่างเป็นรูปธรรม

MAKERS วารสารเพื่อการประดิษฐ์โครงงานและสิ่งของสร้างสรรค์จะพบกับทุกท่านในแบบรายเดือน โดยขอรับได้ฟรีจากผู้สนับสนุนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง หรือสมัครสมาชิกโดยชำระเพียงค่าส่งล่วงหน้าในแบบลงทะเบียนก็ได้ เราต้องการข้อเสนอแนะจากทุกท่าน โดยส่งผ่านมาทาง facebook ที่ www.facebook.com/makersmagzine และทางเว็บไซต์ www.makersmagazine.in.th

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมทำเองเพื่อสังคมไทยอย่างสร้างสรรค์ไปด้วยกัน