BearPillow

สร้างหมอนหมีได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องรู้เรื่องของแบบสำหรับการตัดเย็บเลยแม้แต่น้อย เพียงถักไหมพรมและเย็บผ้าพอได้ ก็สร้างสรรค์ชิ้นงานฝีมือน่ารัก มากประโยชน์ใช้สอยนี้ได้แล้ว

รายการอุปกรณ์
1. ไหมพรมแบบมีขนฟู น้ำหนัก 50 กรัม 2 กลุ่ม

BearPillow-e001

2. อุปกรณ์สำหรับถักไหมพรม

BearPillow-e002

3. ใยโพลีเอสเตอร์ 100 กรัม

BearPillow-e003

5. ตาและจมูกตุ๊กตา ผ้าสักหลาด

BearPillow-e004

4. ปืนยิงกาว

BearPillow-e005

6. เข็ม

BearPillow-001

BearPillow-001-2

เริ่มต้นด้วยการถักไหมพรม
การถักไหมพรมทำได้หลายวิธี เช่น วิธีการนิตติ้ง (knitting) ด้วยการใช้เข็มถักหรือใช้เครื่องถักไหมพรมแบบกึ่งอัตโนมัติ หากใช้วิธีถักนิตติ้งนี้ทำได้โดยมีขั้นตอนพื้นฐานแสดงดังรูปที่ 1 ในรูปที่ 2 แสดงการนำไหมพรมแบบมีขนที่ใช้ในโครงงานนี้มาถักบนไม้นิต

BearPillow-002

หากใช้เครื่องถักไหมพรมกึ่งอัตโนมัติ
(ในที่นี้แนะนำเครื่อง Addi express) จะช่วยลดระยะเวลาและความยุ่งยาก ในการถักไหมพรมลงไปได้ โดยเมกเกอร์สามารถถักไหมพรมเป็นแผ่น หรือเป็นถุงได้โดยไม่จำกัดความยาวด้วยการหมุนวงล้อสำหรับถักไปเรื่อยๆ ดังรูปที่ 3

BearPillow-003

ขั้นตอนการสร้าง
(1) สำหรับหมอนหมีที่ชวนท่านเมกเกอร์ที่ชอบงานฝีมือมาสร้างกันนี้ จะถักเป็นผืนขนาดความกว้างประมาณ 22 ห่วง โดยถักไปจนไหมเกือบหมดกลุ่ม เหลือไว้ประมาณ 2 เมตรสำหรับใช้เย็บในภายหลัง ดังรูปที่ 4 โดยในบทความนี้จะใช้การถักแบบไปกลับบนเครื่อง Addi express ซึ่งใช้เวลาประมาณ 20 นาที ถ้าใช้การถักนิตติ้งด้วยไม้นิตจะใช้เวลาหลายชั่วโมง

BearPillow-004

(2) เย็บปิดเพื่อยัดใย โดยทำการพับทบมาซ้อนกัน แล้วจากนั้นนำเข็มร้อยไหมพรมที่เหลือเย็บร้อยด้านข้าง ทั้งหมด เว้นช่องด้านล่างไว้สำหรับยัดใยโพลีเอสเตอร์ โดยเอาด้านที่เป็นขนฟูออกมาไว้ด้านนอก ตามรูปที่ 5

BearPillow-005

(3) หลังจากเย็บปิดได้เป็นถุงสี่เหลี่ยมแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ กำหนดพื้นที่บริเวณมุมทั้งสองด้าน เพื่อใช้ด้ายสอยให้เป็นส่วนหูของหมี ทำได้โดยจับบริเวณมุมให้เป็นรูปทรงกลม แล้วใช้เข็มสอย ตรึงให้ไหมพรมอยู่ในรูปทรงดังกล่าว โดยทำทั้งสองด้าน จนได้ใบหูทั้งสองข้าง

BearPillow-006

(4) เข้าสู่ขั้นตอนยัดใยโพลีเอสเตอร์ ก่อนที่จะยัดใยโลพีเอสเตอร์ลงไป ต้องดึงเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อน เพื่อช่วยในการจัดแต่งรูปทรงได้ง่ายในภายหลัง เมื่อยัดใยลงไป จนหมอนแน่นดีแล้ว ก็ทำการเย็บรูดปิดทางด้านล่างของหมอน ตามรูปที่ 7

BearPillow-007

(5) ทำการตกแต่งหน้าตาให้กับหมอนหมี โดยติดตาและจมูกตุ๊กตาเข้ากับด้านหน้าของหมอนด้วยกาวร้อนโดยใช้ปืนยิงกาว สุดท้ายตัดผ้าสักหลาดเป็นรูปครึ่งวงกลมเพื่อนำไปติดยังใบหูของหมอนหมี ดังรูปที่ 8

BearPillow-008

(6) ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการจัดแต่งรูปทรงของหมอน โดยใช้มือกดปรับใยที่อยู่ภายในหมอนจนได้รูปร่างที่สมส่วนต้องทำหลังจากกาวแห้งดีแล้ว

BearPillow-009

ด้วยขั้นตอนที่แนะนำในการประดิษฐ์หมอนหมี เมกเกอร์สามารถประยุกต์งานประดิษฐ์นี้ไปใช้ทำตุ๊กตาหรือหมอนในรูปแบบอื่นๆ ได้ไม่ยาก นอกจากประหยัดแล้ว ยังได้ความภูมิใจรวมถึงทักษะในการทำงานฝีมือ เพิ่มขึ้นอีกด้วย ถ้าสนใจก็ลงมือเลยค่ะ