การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2

การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2

ช่วยผู้บกพร่องทางการเห็นให้ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นิสิต นักศึ…

Read More